Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 44.201.97.0
วันนี้: 2,351 ครั้ง
เดือนนี้: 6,506 ครั้ง
ปีนี้: 52,462 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,957,697 ครั้ง

กฎ/ระเบียบ

การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน เงินสวัสดิการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบัญชีและระบบ GFMIS คำสั่งมอบอำนาจ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/หนังสือเวียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนอื่นๆ การพัสดุ รถราชการ