Skip Navigation Linksหน้าหลัก กฎ/ระเบียบ

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,293 ครั้ง
เดือนนี้: 1,315 ครั้ง
ปีนี้: 151,062 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,704 ครั้ง

กฎ/ระเบียบ

การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน เงินสวัสดิการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบัญชีและระบบ GFMIS คำสั่งมอบอำนาจ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/หนังสือเวียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์ กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียนอื่นๆ การพัสดุ รถราชการ