เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรกฎาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 3.226.72.194
วันนี้: 1,581 ครั้ง
เดือนนี้: 18,907 ครั้ง
ปีนี้: 113,467 ครั้ง
ทั้งหมด: 6,018,702 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 80 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2567 เรื่อง ชะลอการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน