เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรกฎาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 3.226.72.194
วันนี้: 1,584 ครั้ง
เดือนนี้: 18,910 ครั้ง
ปีนี้: 113,470 ครั้ง
ทั้งหมด: 6,018,705 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ พม 0602(ชค)/2620 ลว.29 มี.ค.67 เรื่อง แนวทางพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว เพิ่มเติม