เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรกฎาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 3.226.72.194
วันนี้: 1,585 ครั้ง
เดือนนี้: 18,911 ครั้ง
ปีนี้: 113,471 ครั้ง
ทั้งหมด: 6,018,706 ครั้ง

ที่ กค 0419.2/ว168 ลว.25 มี.ค. 67 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ