เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 44.201.97.0
วันนี้: 2,346 ครั้ง
เดือนนี้: 6,501 ครั้ง
ปีนี้: 52,457 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,957,692 ครั้ง

ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว41 ลว. 24 ม.ค. 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567