เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 44.201.97.0
วันนี้: 2,347 ครั้ง
เดือนนี้: 6,502 ครั้ง
ปีนี้: 52,458 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,957,693 ครั้ง

ที่ กค 0312/ว 79 ลว.15 ธ.ค. 66 แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลักงานแสงอาทิตย์แบบติ้นตั้งบนหลังคา