เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 44.201.97.0
วันนี้: 2,330 ครั้ง
เดือนนี้: 6,485 ครั้ง
ปีนี้: 52,441 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,957,676 ครั้ง

ที่ พม 0606/ว1536 ลว.1 ก.พ. 66 ซักซ้อมและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่ผู้ใช้บริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ