เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,271 ครั้ง
เดือนนี้: 1,293 ครั้ง
ปีนี้: 151,040 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,682 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/12477 31 มี.ค. 2566 เรื่อง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมงานจ้างในระยะเวลารับประกันจนล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาประกันตามสัญญา 2 ปี

   atipat.m | วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2566