เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,242 ครั้ง
เดือนนี้: 1,264 ครั้ง
ปีนี้: 151,011 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,653 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/13201 ลว. 5 เม.ย. 66 เรื่อง ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคาซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนแปรสภาพ