เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,243 ครั้ง
เดือนนี้: 1,265 ครั้ง
ปีนี้: 151,012 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,654 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/13680 10 เม.ย. 66 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าควบคุมงาน