เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,247 ครั้ง
เดือนนี้: 1,269 ครั้ง
ปีนี้: 151,016 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,658 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.3/20010 ลว. 12 มิ.ย.66 เรื่อง ข้อหารือแนวทางในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการและมูลค่าของสัญญาของผู้ประกอบวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

   atipat.m | วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2566