เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรกฎาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 3.226.72.194
วันนี้: 1,594 ครั้ง
เดือนนี้: 18,920 ครั้ง
ปีนี้: 113,480 ครั้ง
ทั้งหมด: 6,018,715 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.3/20010 ลว. 12 มิ.ย.66 เรื่อง ข้อหารือแนวทางในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการและมูลค่าของสัญญาของผู้ประกอบวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

   atipat.m | วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2566