เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 18.207.160.97
วันนี้: 6,248 ครั้ง
เดือนนี้: 1,270 ครั้ง
ปีนี้: 151,017 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,868,659 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 159 ลว. 20 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (Terms of Reference)