เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน

จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์

IP ของคุณ 44.201.97.0
วันนี้: 2,331 ครั้ง
เดือนนี้: 6,486 ครั้ง
ปีนี้: 52,442 ครั้ง
ทั้งหมด: 5,957,677 ครั้ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน พส. เข้ารับการอบรมความรู้ ระบบการตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Internal Audit : EIA เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบภายใน

 
  atipat.m | วันที่ประกาศ: 5 ตุลาคม 2564